Archivi tag: risparmio idrico

Litania per la pioggia

Santa Maria Madaena
dall’übagu du boscu
ciama e gucce
ch’i bagne
stu postu cuscì mestu.

Ora pro nobis.

San Giuanni di’ Prai
speamu cu ciöve
prima che
gaofeni e margheite
i seie secài.

Ora pro nobis.

O Diu bon e duze
tìa dui tròi,
se nun propriu per nui,
faiu pe’ lümaze.

Ora pro nobis.

O Barabin du Munte Zeppu,
ciantia de mugugnà

e a ste nivue
levighe u tappu.

Ora pro nobis.

O gatti du Castelu
chì u l’è ua
de pasà a zampa
de daré a l’ueiu bèlu.

Ora pro nobis.

O bazue de Triöa,
fai bela figua,
quandu u ciöve cun u sù
anche e bazue fan l’amù.

Ora pro nobis.

O ventu de levante,
ma i veji
i nu dixeva
che se nu ti fai ciöve
ti sei in birbante?

Ora pro nobis.

O santu Rubinettu
quando a impae-emu
a vurese ben
e abrazate
strentu strentu?

Ora pro nobis.

O cau Argentina
speamu che l’aiga riturne
prima ch’i cumenze
a ciamate “sciuitina”.

Ora pro nobis.

O uive cae, dae vostre ré
cosa pescheemu
se aù nu ariva niente
lasciù dau zè?

Ora pro nobis.

O uive davanti a-a maina
cosa pescheemu dae vostre ré
se nu ariva aiga
pe’ a vostra china?

Ora pro nobis.

O ruspe e buldozer!
Che cun l’aiga nova
i ingranaggi
i ve pie a rüze!

Ora pro nobis.

O Ministru de l’atmusfea!
parla in po’ lasciù au guvernu
che prima da feia de santa Luzia,
u ne mande in po’ d’aiga
scià pruvincia intea.

Ora pro nobis.

Che siate musulmani o cattolici, indù o buddisti, avvocati o commercialisti, è ora di tirare fuori la vostra litania e pregare perchè piova nel Ponente Ligure.

3 commenti

Archiviato in ZirichilTaggia